Υπάρχουν τρεις κατηγορίες διατροφικών διαταραχών

• Ψυχογενής Ανορεξία (Anorexia)

• Ψυχογενής Βουλιμία (Bulimia)

• Αδηφαγική Διαταραχή (Binge Eating Disorder)